E-mail: Şifre :
Pratik Bilgiler 2017

2017 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARI VE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından “İşçilerin bir günlük nominal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında brüt günlük 59,25 TL’ye çıkarılması” kararlaştırıldı.

Karar 30 Aralık 2016 Cuma günü Resmi Gazetede yayınlandı.

Bu durumda net asgari ücret 1.270,75  TL dir.

ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK TARİFE İLE DİĞER ÇEŞİTLİ HAD VE TUTARLAR

Maliye Bakanlığınca, 27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2017 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 61 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir.

 

2017 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI.

27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 2017 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri, aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir

2017 YILINDA UYGULANACAK USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZA TUTARLARI

 27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir