E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

Mazbut VAkıf

 

Soru:

Mazbut Vakıf nedir G.V Stopaj Uygulaması nasıl yapılır?

 

 

Cevap:

5737 Sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca; Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilecek ve temsil edilecek vakıflar ile mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen vakıflara “Mazbut Vakıf” denilmektedir.

 

Sözlük anlamında ; Mazbut vakıf , “Yönetimi, devlet tarafından ele alınmış vakıf “olarak tanımlanmaktadır.   Bunlar ,Osmanlı Devleti döneminden kalan vakıflardır. Bunların arasında aile vakıfları , cemaat vakıfları ve hanedan vakıfları vardır. cumhuriyet döneminde çıkarın vakıflar kanunu ile gerekli niteliklere sahip olmayanlar mülhak vakıflar adı altında eritilmiştir.

 

Mazbut vakıflarca elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin olarak 29/6/2006 tarihli ve 5535 ncı maddesi ile getirilen düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar  261 seri numaralı GV Genel  Tebliğinde düzenlenmiştir.

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (5/b) bendinde, vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan bende, 5035 sayılı Kanunun  48 inci maddesinin (4/d) bendiyle "(mazbut vakıflar hariç)" ibaresi eklenmiştir. Buna göre, mazbut vakıflara ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında 1/1/2004 tarihinden itibaren bunlara yapılan kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir.