E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

Elektronik Beyanname Uygulamasına Yönelik Olarak Hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

 

 Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “V-Aracılık Yetkisi Verilen Gerçek ve Tüzel Kişiler” ile “VII-Beyannamelerin İmzalanması ve Diğer Hususlar” başlıklı bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır.

 
Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.