E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

Arizi Serbest Meslek Faaliyeti

 

Soru: Arizi ve Mutad Meslek Faaliyeti nedir?

Cevap;

-Konu ile ilgili olarak yayımlanan 1 Sıra No.lu KDV Genel Tebliğinde yukarıda belirtilen faaliyetlerden devamlılık arz edenlerin vergiye tabi

olacağı arızi faaliyetler çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin ise vergiye tabi tutulmayacağı açıklanmıştır.

-Benzer bir konuda Bakanlık Makamı'ndan alınan 16.11.1995 tarih, 63706 sayılı yazıda;

-Aynı yılda veya birbirini takip eden yıllarda bir defaya mahsus faaliyet gösterilmesi arızi serbest meslek faaliyeti,

-Aynı yılda yada birbirini takip eden yıllarda birden fazla faaliyette bulunulması durumunda ise bu faaliyetin süreklilik içerdiği ve mutad

meslek faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiği

ifade edilmiştir.

 

Şefika KILINÇ

SMMM