E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

Organizasyon Faaliyetlerinde Vergileme

 

Soru :Sanatçılar ve Organizatörlük faaliyetinin vergilendirilmesi  nasıl olur?

 

Cevap;

-Organizasyon; ortak bir amaç çerçevesinde kurulmuş, ortak bir çalışma düzenine sahip, kendi performansını yönetebilen

toplumsal bir düzen “ olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede Organizatör” ise düzenleyen anlamını taşımaktadır.

-Bir işi veya faaliyeti  Organize  bu faaliyetini devamlılık arz edecek şekilde yapar ise bu faaliyetlerini bir işyeri  açarak veya

açmadan ticari bir organizasyon altında yürütmeleri halinde elde ettikleri kazançlar ticari kazanç  olup, Gelir  Vergisine tabidir.

-Söz konusu organizasyonlarda görev alan sanatçılar tarafından icra edilen işlerin kendi nam ve hesaplarına yapıyorlar ise

Gelir Vergisi Kanunu'nun 18. maddesinde belirtilen istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün dür. Bu kişilere yapılan

ödemelerin de işin arızi veya sürekli olduğuna bakılmaksızın Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/2-a maddesi uyarınca stopaj

yolu ile vergilendirilmesi gerekmektedir.

Ancak, söz konusu kişilerin yapmış oldukları işlerin Gelir Vergisi Kanunu 18. maddesi kapsamına girmemesi halinde ise,

faaliyetin devamlı şekilde yürütülmesi durumunda yapılacak ödemeler serbest meslek makbuzu karşılığı belgelendirilerek

aynı kanunun 94/2-b maddesi uyarınca stopaj yoluyla vergilendirilmesi gerekmektedir.

 Aynı şekilde söz konusu faaliyetin arızi şekilde yapılması halinde de, elde edilen kazançların, devamlılık karakteri t

aşımaması sebebiyle diğer kazanç ve irat olacağı, yine 94/2-b hükmü gereğince gelir  vergisi stopajı yapılacağı ve

bu ödemelerin de gider pusulası ile belgelendirilerek giderleştirilecektir.

Sanatçılar ile firma arasında bir hizmet sözleşmesi ve sanatçıların firmaya bağlı olarak işverenin emir ve talimatları altında çalışması

halinde ise, firma tarafından yapılan ödemelerin ücret olarak değerlendirilmesi, ücret bordrosu düzenlenmesi ve muhtasar beyanname

ile beyan edilmesi gerekmektedir.

 

HİTAS YMM