E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

Resim Tabloları Vergileme

 

Soru: Kişilerin işyerleri için aldıkları resim tabloları nedeniyle vergileme nasıl olmaktadır.

Cevap;

1-Tabloların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre eser niteliği taşıması ve bu durumun ressam tarafından Kültür Bakanlığından alınan belgelerle ispat edilmesi halinde %17, aksi halde ise %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

2-Sözü edilen ressamın faaliyetini mutad ve sürekli olarak sürdürüyor olması halinde ise bahse konu tablo teslimleri katma değer vergisine tabidir.

3-19 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde belirtilen şartların oluşması koşuluyla (ressamın serbest meslek makbuzu düzenlememesi halinde) Şirketinizce satın alınacak tablolar için yapılacak ödeme tutarı üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin şirketiniz tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.

4-Tablo teslim eden ressamın faaliyetinin arızi nitelik taşıyor olması halinde teslim dolayısıyla katma değer vergisi hesaplanmayacağından katma değer vergisi açısından sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacaktır.

Şefika KILINÇ

SMMM