E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111Sayılı Kanun Rehberi Yayınlandı.

 

 Rehberde; birikmiş borçlara getirilen ödeme kolaylıkları, pişmanlıkla beyan, inceleme aşamasındaki işlemler, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımı ile artırımda bulunan mükelleflere tanınan avantajlar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtları ile bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesine ilişkin düzenlemeler, ihtilaf aşamasındaki alacaklara getirilen imkanlar hakkında açıklamalar ile konu hakkında soru ve cevaplara yer verilmiştir.