E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

İndirime Tabi İşlemlerde KDV İadesi Uygulamasına İlişkin KDV Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

 

 Başkanlığımızca hazırlanan Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağında; 3065 sayılı KDV Kanununun 29/2 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, iade taleplerine uygulanmak üzere, indirimli orana tabi işlemler kapsamında yapılacak iadelere ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.