E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

Ba ve Bs Bildirimlerinin Verilmemesi eksik verilmesi ,ek bildirim

 

CEZA;

1.1.2011'den itibaren ;

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.070   / İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 500 Türk Lirası,diğerleri 250 TL

-BA/BS VERİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK CEZA NEDİR?

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır. (Yürürlük; 01.08.2010)

-BA/BS BİLDİRİMLERİNDE DÜZELTME YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK CEZA NEDİR?

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır. (Yürürlük; 01.08.2010)

-BİLDİRİM VE FORM VERME MECBURİYETİNE UYMAYANLARA

AYRICA BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKL / İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER UYGULANIRMI?

Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez. Yürürlük; 01.08.2009

 

 

BU KONUDA YARGI KARARI VARMI?

Verilmesi gereken form Ba ve form Bs nin elektronik ortamda verilmemesi halinde 355.madde hükmü uyarınca işlem yapılacağı düzenlenmiş olup, 213 sayılı Yasanın mükerrer 355.maddesi esas alınarak ceza kesilebilmesi için öncelikle yazılı uyarıda bulunulması gerekeceğinden, madde de belirtilen şekilde uyarı yapılmaksızın, süresinde verilmeyen Ba ve Bs formları için kesilen cezada yasal isabet görülmemiştir.

(İzmir, 4.Vergi Mahkemesi K.30.6.2006 gün ve E:2006/265-K:2006/684)