E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

Kredi Kartı İle 6111 Sayılı yasa ile yapılandırılan borçların ödenmesi

 

6111 Sayılı Kanun Kapsamında Nakit ve Kredi Kartı İle Tahsilat Yapan Bankalara İlişkin Duyuru
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
 Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında mükelleflere daha etkin ve kaliteli hizmet sunulması, vergi dairelerinde oluşabilecek yığılmaların önlenmesi
ve kırtasiyeciliğin azaltılması bakımından, mükelleflere 6111 sayılı Kanun kapsamındaki borçlarını Başkanlığımız internet sitesindeki bağlantısından
veyahut http://www.gib.gov.tr adresinde yer alan “Yapılandırma e-Başvuru ve Kredi Kartı ile Ödeme” bağlantısından kredi kartı ile defaten (peşin)
ya da taksitli olarak ödeme imkanı getirilmiştir. https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp?page=IVD_6111_LOGIN_AC
 
Mükellefler;

- İnternet Vergi Dairesi kullanıcısı,
- T.C. Kimlik numarası ve diğer kimlik bilgileri,
- Plaka, T.C. Kimlik numarası ve aracın tescil tarihi,
- Tecil Dosya Numarası/Tahakkuk Fiş Numarası ve diğer kimlik bilgileri
 
seçeneklerinden birini kullanarak kredi kartı ile ödeme yapabileceklerdir.
 
Mükellefler, 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırdıkları borçlarını ve bu Kanun hükümlerine göre matrah ve vergi artırımları sonucunda oluşan borçlarını kredi kartı ile ödeyebileceklerdir.