E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİNİN KANUNİ GİDER KAYDI

 

 
 
I.ADIM
Ödenmeyen sigorta primleri tahakkuk tarihinde gider kaydedilmiştir.

_____________________________31/12/__________________________
361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ
                   368-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ
                   VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

_________________________________/____________________________
 
_______________31/12/__________________________
950-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
950.01-Ödenmeyen SSK Primi
                   951-ÖDENDİĞİNDE İNDİRİM YAPILACAK SSK PRİMLERİ
________________________________/______________________________
Ödenmeyen sigorta primleri tahakkuk tarihinde gider kaydedilmesi nedeniyle KV beyannamesinde K.K.E.Giderlere ilave yapılması gerekir.

II.ADIM
Sonra Ödenen Sigorta Priminin Muhasebeleştirilmesi
________________________________/_______________________________
368-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ
VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
                   100-KASA / BANKA
________________________________/______________________________
951-ÖDENDİĞİNDE İNDİRİM YAPILACAK SSK PRİMLERİ
                  950-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
                   950.01-Ödenmeyen SSK Primi
________________________________/______________________________
Kanuni süresinden sonra ödenen sigorta primleri daha önce K.K.E.Gider olarak kayda alındığından 
bu kez Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ‘Diğer İndirimler’ bölümünde indirim olarak dikkate alınması gerekir.