E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

Ötv Kanunu'nun 12 nci ve Geçici 6 ncı Maddelerine İlişkin

 

Resmi Gazete Tarihi : 13.10.2011

B.K.K. No: 2011/2304

Resmi Gazete Sayısı 28083 
Kapsam

Karar Sayısı : 2011/2304

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri ve bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile ilgili ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/10/2011 tarihli ve 96175 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci ve geçici 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

12/10/2011 TARİHLİ VE 2011/2304SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların vergi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(II) SAYILI LİSTE

G.T.İ.P. 
NO             Mal İsmi                                                                                                                         Vergi 
                                                                                                                                                     Oranı (%)

87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

-Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç) 

       İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³'ün altında olanlar                        15

       İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³'ün altında olanlar                               15

       Sadece elektrik motorlu olanlar                                                                                                           10

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

        Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler 

        Sadece elektrik motorlu olanlar                                                                                                          15
                                                                                                                                                                   10

-Diğerleri

        Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler                                                                                   37

        Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler                                            80

        Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler                                                                                        130

         Sadece elektrik motorlu olanlar

 Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler                                                                                                             3

 Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler                                                                           7

 Motor gücü 120 kW'ı geçenler                                                                                                                 15

MADDE 2- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(III) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ

                                                                                                                                       Asgari

                                                                                                                   Vergi          Maktu          Vergi
                                                                                                                                       Tutarı
G.T.İ.P. NO                  Mal İsmi                                                           Oran(%)         (TL/Lt)                         

2202.10.00.00.13        Kolalı Gazozlar                                                         25                   -

2203.00                      Malttan üretilen biralar                                          63                0,53

22.04                         Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)                   0               2,94 

2204.10                      Köpüklü şaraplar                                                      0               19,82

22.05                         Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)                  0              27,18 

2205.10.10.00.00      Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar 
                                                                                                                          0              21,58 

2206.00                     Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları
                                                                                                                         0                2,94 

2205.10.90.00.12      Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar
                                                                                                                        0               105,8

2207.20                    Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler

(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)       0               105,8

22.08                      Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]           0                105,8

2208.20                Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler                                                                                                           0                 87,95 

2208.50               Cin ve Geneva                                                                0                 70,35

2208.60              Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)         0                70,35

2208.60.91.00.00    Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar  (Alkol derecesi hacim itibariyle  % 45.4'den fazla olanlar)                                                                                  0                105,8

2208.60.99.00.00    Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)                                                                                 0                 105,8

2208.70                  Likörler                                                                       0                 96,74

2208.90               Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)  0                 105,8

2208.90.48.00.11   Rakı                                                                              0                  63,48

                              (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

2208.90.71.00.11     Rakı                                                                            0                   63,48

                             (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

(B) CETVELİ

                                                                                                                                         Asgari   Maktu
                                                                                                                     Vergi           Vergi

G.T.İ.P. NO              Mal İsmi                                                               Oranı (%)        Tutarı (TL)

2402.10.00.00.11    Tütün içeren purolar                                                    69                0,1450

2402.10.00.00.12     Uçları açık purolar                                                        69                0,1450

2402.10.00.00.19      Sigarillolar                                                                    69                0,1450

2402.20                    Tütün içeren sigaralar                                                69                 0,1450

2402.90.00.00.00      Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
                                                                                                                         69                  0,1450

  -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar                                    69                  0,1450

2403.10                 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)                                                                                                    69                  0,1450

                             (2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

2403.10.10.00.19     Diğerleri                                                                      69                  0,0375

                             (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

2403.10.90.00.19       Diğerleri                                                                    69                  0,0375

                             (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

2403.99.10.00.00       Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün                   69                  0,1450

MADDE 3- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların vergi oranı % 25, aynı Kanunun geçici 6 ncı maddesinde 40 Türk Lirası olarak belirlenen tutarlar 100 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

MADDE 4- Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 6 olarak tespit edilmiştir.

MADDE 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.