E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

Maktu Harçlar ve Damga Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar Yayımlandı

 

  30.12.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2628 sayılı Karar’da; Maktu harçlar ve damga vergisi tutarları, bina, arsa ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu  Bakanlar Kurulu Kararı aşağıdaki gibidir;

 

B.K.K. No 2011/2628
Resmi Gazete Tarihi 30/12/2011
Resmi Gazete No 28158
Kapsam
Karar Sayısı : 2011/2628

Maktu harçlar ve damga vergisi tutarları, bina, arsa ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ile bazı mallara uygulanacak tütün fonu tutarlarının belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/12/2011 tarihli ve 118847 sayılı yazısı üzerine, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Kararın eki için tıklayınız.

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/20111230bkkek.pdf