E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

2012 YMM ÜCRETLERİ

 

T K B İŞİN MAHİYETİ
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İŞLEMLERİ
       
1 YILLIK GV BEYANNAME TASDİKİ      
i- Net satışları 14.538.884 TL’ ye kadar olanlarda : %02 14.538.884,00 0,0020 29.077,77
ii- Sonraki 16.154.193 TL için : %01.5 16.154.193,00 0,0015 24.231,29
iii- Sonraki 16.154.193 TL için : %01 16.154.193,00 0,0010 16.154,19
iv- Sonraki 32.309.488 TL için : %005 32.309.488,00 0,0005 16.154,74
v- Sonraki 32.309.488 TL için : %001 32.309.488,00 0,0001 3.230,95
  111.466.246,00   88.848,94
vi- 111.466.244 TL’ yi aşan kısım için : %0005 111.466.244,00 0,00005 5.573,31
- Bu suretle hesaplanacak ücret, 10.497 TL’ den az olamaz. 10.497,00    
İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar %20 arttırılarak uygulanır.      
(Gelir vergisi için firma bazında uygulanır.)      
       
1 YILLIK KV BEYANNAME TASDİKİ      
i- Net satışları 17.770.273 TL’ ye kadar olanlarda : %02 17.770.273,00 0,0020 35.540,55
ii- Sonraki 17.770.273 TL için : %01.5 17.770.273,00 0,0015 26.655,41
iii- Sonraki 32.309.488 TL için : %01 32.309.488,00 0,0010 32.309,49
iv- Sonraki 48.464.452 TL için : %005 48.464.452,00 0,0005 24.232,23
v- Sonraki 48.464.452 TL için : %001 48.464.452,00 0,0001 4.846,45
  164.778.938,00   123.584,11
vi- 163.163.410 TL’ yi aşan kısım için : %0005 163.163.410,00 0,00005 8.158,17
TOPLAM HASILAT 327.942.348,00   131.742,29
- Bu suretle hesaplanacak ücret, 11.632 TL’ den az olamaz. 11.632,00 1 AYLIK 969,33
İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar %20 arttırılarak uygulanır.      
(Gelir vergisi için firma bazında uygulanır.)      
       
3 YATIRIM İNDİRİMİ TASDİKİ      
1.615 TL’ den az olmamak üzere toplam yatırım harcaması üzerinden;      
i- 2.423.184 TL’ ye kadar olan kısım için : %02      
ii- Sonra gelen 4.846.368 TL’ lik kısmı için : %01      
iii- Sonra gelen 8.077.317 TL’ lik kısmı için : %005      
iv- 15.346.869 TL’ yi aşan kısım için : %001      
       
4 TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLERLE İLGİLİ İŞLEMLER      
a) Kalkınmada öncelikli yöre teşviklerinde veya eşdeğer teşviklerde vergi ve benzeri bağışıklıklarla ilgili işler      
1.615 TL’ den az olmamak üzere,      
İstisna kazanca isabet eden net satış hasılatı üzerinden;      
i- 4.846.368 TL’ ye kadar olan kısım için : %02      
ii- Sonra gelen 8.077.427 TL’ lik kısmı için : %01      
iii- 12.923.795 TL’ yi aşan kısım için : %005      
b) Teşvik uygulamalarında kredi faiz iadesi, indirimi veya prim ve benzeri ödemelerde      
1.615 TL’ den az olmamak üzere,      
İadesi veya indirimi yapılan tutarın;      
i- 2.422.964 TL’ ye kadar olan kısmı için : %2      
ii- Sonra gelen 4.846.478 TL’ lik kısmı için : %1.5      
iii- 7.269.442 TL’ yi aşan kısmı için : %1      
c) Enflasyon düzeltmesi veya yeniden değerleme işlemleri      
1.290 TL’ den az olmamak üzere,      
Enflasyon düzeltmesine veya yeniden değerlemeye tabi tutulan değerlerin tutarları üzerinden;      
i- 2.423.184 TL’ ye kadar olan kısım için : %02      
ii- Sonra gelen 4.846.368 TL’ lik kısmı için : %01      
iii- Sonra gelen 8.077.317 TL’ lik kısmı için : %005      
iv- 15.346.869 TL’ yi aşan kısım için : %0002      
- Ücret hesaplamasında değerler binalar, gemiler ve uçaklar için 1/3 oranında uygulanır.      
d) Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili tasdik işlemleri      
i- 2.423.184 TL’ ye kadar olan kısım için : %03      
ii- Sonra gelen 4.846.368 TL’ lik kısmı için : %01      
iii- Sonra gelen 8.077.317 TL’ lik kısmı için : %005      
iv- 15.346.869 TL’ yi aşan kısım için : %0002      
e)      
i- 1.949.397 TL'ye kadar olan kısım için :%03      
ii- Sonra gelen 4.548.776 TL'lik kısım için :%02      
iii- Sonra gelen 6.498.173 TL'lik kısım için :%01      
iv- 12.996.346 TL'yi aşan kısım için :%005      
f)      
Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik gereği ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk      
Yönetmeliği gereği yapılacak tasdiklerde 1.301 TL'den az olmamak üzere rapora bağlanan harcama tutarının      
i- İlk 1.299.635 TL'si için :%1      
ii- Aşan kısım için :%05      
g) Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması, proje bazında 1.808 TL' den az      
olmamak üzere, saat esasına göre ücret alınır.      
h) İthalat gözetim kapsamı ürünler faaliyet raporu 1.202 TL' den az olmamak üzere, saat esasına göre ücret      
uygulanır.      
       
       
MÜNFERİT BEYANNAME TASDİKİ 2.018      
6 DİĞER GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ      
a) K.V.K. 26. ve 31. maddelerindeki beyannameler : %05      
b) K.V.K. 17, 18, 20. maddelerindeki beyannameler için 1.615 TL’ den az olmamak üzere saat ücreti uygulanır.      
c) Diğer beyannameler : %02      
       
II KATMA DEĞER VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İŞLEMLERİ      
       
1 KDV VE ÖTV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ TASDİKİ      
i- 54.909 TL’ ye kadar olan kısım için : %8 54.909,00 0,080 4.392,72
ii- Sonraki 108.055 TL için : %6 108.055,00 0,060 6.483,30
iii- Sonraki 161.531 TL için : %4 161.531,00 0,040 6.461,24
iv- Sonraki 217.984 TL için : %2 217.984,00 0,020 4.359,68
v- Sonraki 274.547 TL için : %1 817.027,00 0,005 4.085,14
vi- 817.027 TL’ yi aşan kısım için : %05 1.359.506,00   25.782,08
Bu suretle hesaplanacak ücret 1.213 TL'den az olamaz. Yıllık denetleme ve tasdik sözleşmesi olmayan      
kuruluşlarda bu tarifeye göre bulunacak ücret %20 artırılarak uygulanır.Ayrıca tedarikçi ihracatçılarda iş bu      
tarife %10 zamlı olarak uygulanır.      
       
2 KDV İADE VE MAHSUP İÇERMEYEN AYLIK BEYANNAMELERDE      
a) 275.650 TL’ sine kadar olan teslim ve hizmetlerde : %05      
b) Aşan kısım için : %03      
- Bu suretle hesaplanacak ücret 562 TL’ den az olamaz.      
3      
       
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÜRETİM TECİL-TERKİN VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ      
SIFIRLANMIŞ DENİZ YAKITI İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BİYOETANOL ÜRETİM VE      
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HARMANLAYICILARA AİT BİYOETANOLLÜ BENZİN      
FAALİYET TASDİK RAPORU      
a) 275.650 TL’ sine kadar olan teslim ve hizmetlerde : %05      
b) Aşan kısım için : %03      
- Bu suretle hesaplanacak ücret ÖTV'si sıfırlanmış deniz yakıtı tasdik raporu için 722 TL, diğerleri için aylık      
1.257 TL’ den az olamaz.      
       
4 DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNE GÖRE YAPILAN KDV TECİL-TERKİN İŞLEMLERİ      
TASDİKİ      
i- 242.572 TL’ sine kadar olan kısmı için : %3      
ii- Sonraki 485.144 TL için : %2      
iii- 727.716 TL’ yi aşan kısım için : %1      
- Bu suretle hesaplanacak ücret 1.290 TL’ den az olamaz.      
       
5 GÜMRÜK BEYANNAMESİ TASDİKİ      
Her beyanname tasdikinde alınmak üzere 50 TL/adet      
(Yıllık gelir ve kurumlar vergisi işlemleri tasdik edilmesi halinde ücret her bir beyanname için 11 TL/adet      
olarak uygulanır.)      
       
III DİĞER TASDİK İŞLEMLERİ      
1 İÇ KAYNAKLARIN SERMAYEYE EKLENMESİ TASDİKİ      
a) Enflasyon düzeltmesinden veya yeniden değerlemeden oluşan fonun sermayeye eklenmesinde, eklenebilir      
fonun tespiti :      
I- Geçmiş dönemler onaylanmamış ise 1. bölümdeki ücret uygulanır.      
II- Geçmiş dönemler onaylanmış ise :      
805 TL’ den az olmamak üzere      
i- 2.423.184 TL için : %005      
ii- Sonraki 4.846.368 TL için : %003      
iii- Sonraki 8.077.317 TL için : %0002      
iv- 15.346.869 TL’ yi aşan kısım için : %0001      
b)      
sermayeye eklenmesinin tespiti      
805 TL’ den az olmamak üzere, eklenebilir tutarın;      
i- 2.423.184 TL için : %005      
ii- Sonraki 4.846.368 TL için : %003      
iii- Sonraki 8.077.317 TL için : %0002      
iv- 15.346.869 TL’ yi aşan kısım için : %0001      
       
2 SERMAYE ARTIŞININ TESPİTİ RAPORLARI      
a) Sermaye ödendiğinin ve mevcudiyetinin tespiti 805      
b) Limited şirketlerin kuruluş ve nev'i değişikliğinde düzenlenen öz varlık ve değer tespiti 1.070      
       
3 DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN MUAFİYET VE İSTİSNA VE      
HESAPLARININ TASDİKİ İŞLEMLERİ      
a) Muafiyet ve İstisnalara İlişkin Tasdik İşlemleri      
i- İktisadi işletmesi olmayanlar 1.290      
ii- İktisadi işletmesi olanlar 1.930      
b) Hesaplara İlişkin Tasdik İşlemleri      
I- İktisadi işletmesi olmayanlar 1.290      
II- İktisadi işletmesi olanlar      
i- Brüt gelirleri 19.295.500 TL’ ye kadar olanlarda : %02      
ii- Sonrası için : %005      
- Bu suretle hesaplanacak ücret 1.941 TL’ den az olamaz.      
Diğer iç kaynakların (maliyet artış fonu - gayrimenkul / iştirak satış karı, geçmiş yıl karlarının v.b.)