E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

82 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı.

 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu  maddeleri uyarınca tevkifata tabi olan;

Ø  Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hak edişler,

Ø   Zirai kazançlar,

Ø   Serbest meslek kazançları,

Ø   Gayrimenkul sermaye iratları

üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle, bu tevkifatlara ilişkin olarak ödeme yapılanın adı, soyadı  (ünvanı), adresi, vergi dairesi, vergi kimlik numarası;  ödemenin türü, gayrisafi tutarı; kesilen vergi  tutarı Muhtasar Beyannamenin ilgili bölümünde gösterilmekteydi.

02.05.2012 tarihinde 82 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri uyarınca, Muhtasar beyanname üzerinde  yapılan değişiklikler ile;

 

1.      Bu sirkülerin yayım tarihini içeren vergilendirme döneminden itibaren,

 

Ø  Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hak edişler

Ø  Zirai kazançlar

Ø  Serbest meslek kazançları  

Ø  Gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılan  tevkifatlar nedeniyle,

2.       1 Ağustos 2012 tarihini içeren vergilendirme döneminden itibaren tevkifata tabi menkul  sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle,

 

Muhtasar Beyannamenin  ‘‘Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret  Sayılan Ödemeler  Hariç)'' bölümünde, Ödeme Yapılanın Adı, Soyadı (Ünvanı), Adresi, T.C. Kimlik Numarası  veya Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi, Ödemenin Tür Kodu, Gayrisafi Tutarı, Ödemeye  Ait Düzenlenen Belgenin Türü, Tarihi, Seri ve Sıra Numarası ve Kesilen Vergi Tutarı  bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

 

Bu zorunluluğa uymayan  eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul  Kanunu'nun mükerrer 355'inci maddesi hükmü uyarınca  özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Bu ceza  miktarı 2012 yılı için 1.170 TL (birinci sınıf tüccarlara kesilen ceza tutarı) olarak uygulanmaktadır.