E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ MEVZUATINDAKİ YENİLİKLER

 

 

"Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 29 Haziran 2012 tarihinde ve 28338 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Bu kanun değişikliğiyle birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi mevzuatında ve Hayat Sigortaları uygulamalarında temel bazı değişikliklere gidilmiş olup . Bunlardan en önemli başlıklar soru cevap şeklinde bu makalemizin konusunu oluşturacaktır.

 

1.      Bireylerin ödemiş oldukları bireysel emeklilik katkı paylarına uygulanan vergi indirimi avantajının kaldırılması ve yerine "devlet katkısı" sisteminin getirilmesi, 

 

1 Ocak 2013 tarihinde, bireysel emeklilik katkı paylarının vergi indirimine tabi olması avantajı kaldırılacaktır. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Bireysel Emeklilik hesabına yatırılan her katkı payına, bu katkı payı tutarının %25 oranındaki devlet katkısı eklenecektir

 

 

Sözleşme Süresi

Devletin Yatıracağı Katkı Payı

Hak Kazanım oranı

0-3 yıl

0%

3-6 yıl

15%

6-10 yıl

35%

10 yıl ve üzeri

60%

 

2.      Anapara üzerinden yapılan vergi kesintisinin getiri üzerinden yapılmaya başlanması,

 

29.08.2012 tarihinden itibaren Yeni kanunla beraber gerek hayat sigortaları gerekse de bireysel emeklilik sözleşmelerinden çıkış esnasında uygulanan ana para üzerinden yapılan vergi kesintileri değişecektir. Bu doğrultuda ilgili kesintiler ana para üzerinden değil, sadece elde edilen getiri üzerinden yapılacaktır.

 

3.      İşverenler Tarafından Çalışanları Adına Ödenen Grup Emeklilik Katkı Paylarına Uygulanan Vergi İndirimi Oranları

 

01.01.2013 ‘ten itibaren İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Eskiden bu oran %10 olarak uygulanıyordu.

 

 

Yusuf AYIRKAN

SPK Bağımsız Denetçi