E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

2013 yılı uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve damga vergisi oranları

 

Resmi gazetede yayınlanan  01/01/2013 tarhi itibariyle uygulanacak olan ücret gelirleri ve ücret dışı gelir dilimleri ile bazı damga vergisi oranları hakkında hazırlamış olduğumuz özet tablolar aşağıdaki gibidir

 

 

2013 ÜCRETLİ GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ ORAN %
10.700 TL'ye kadar 15
26.000 TL'nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası 20
94.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL, fazlası 27
94.000 TL'den fazlasının 94.000 TL'si için 23.025 TL, fazlası 35
   
2013 YILI ÜCRET DIŞINDAKİ GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ ORAN %
10.700 TL'ye kadar 15
26.000 TL'nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası 20
60.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL, fazlası 27
60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.845 TL, fazlası 35

 

2013 YILI DAMGA VERGİSİ ORANLARI  
   
1- Belli parayı ihtiva eden kağıtlar ORAN
Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48
Kira mukavelenameleri  Binde 1,89
Kefalet, teminat ve rehin senetleri Binde 9,48
   
2-Makbuzlar ve diğer kağıtlar ORAN
Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,  Binde 7,59
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve   
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan   
paralar   
Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)  Binde9,48
   
3- Beyannameler TL
Yıllık gelir vergisi beyannameleri 39,65
Kurumlar vergisi beyannameleri  53,00
Katma değer vergisi beyannameleri  26,25
Muhtasar beyannameler  26,25
Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi bey. Hariç) 26,25
Gümrük idarelerine verilen beyannameler 53,00

 

Yusuf AYIRKAN

SPK Bağımsız Denetçi

Hitaş Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Adres : Gazi Umur Cad. Paşa Sok. No.34 K.5 D.14 Balmumcu Plaza 3 Balmumcu / Beşiktaş

Tel: +90 (212) 217 46 80 Pbx 

Fax : +90 (212) 217 46 83