E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER HAKINDA DUYURU

 

 

ÖZET

İlgili tebliğlere göre sirküler ekinde yer alan  AOÇ, Carrefour, KİPA, Cocacola A.Ş., Migros A.Ş. Shell, OPET v.b yerlerden 1 TL dahi mal alımı yapmışsanız ve 2011 yıllarında ilgili cirolara sahipseniz elektronik fatura ve elektronik deftere zorunlu kılınmıştır. Tebliğlerden bu anlaşılmaktadır

 

Bu sebeple bu konduaki görüşümüz ilgili yıllardaki listeler için gerekli ciroları yakalamışsanız elektronik fatura ve elektronik fatura ve deftere geçerek risk almamanız yönündedir

 

Ancak; 01/09/2013 tarihine kadar uygulamaya yönelik maliye bakanlığı sirküler ve tebliğlerini takip etmemiz ve buna göre acele etmeden karar vermeyi düşünmekteyiz

 

 

İlgili Tebliğler İle İlgili Açıklama

 

421 sıra numaralı vergi usul kanunu genel tebliği ile elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulaması kapsamına giren mükellefler ilgili tebliğin 3.1.1 şu şekilde tanımlanmıştır 

 

a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

 

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa  veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10  Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na  başvurulması gerekmektedir.)

 

Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren  mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.) içerisinde geçmeleri zorunludur.

 

Gelir idaresi başkanlığı tarafından 08/02/2013 tarihinde yayınlanan 58 nolu vergi usul kanunu sirkülerinde konuya açıklık getirilmiştir ve 421 nolu tebliğe atıfta bulunarak elektronik defter ve fatura kapsamına giren mükellefleri şu şekilde tanımlamıştır

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın, 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 25 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır. Lisans sahibi mükelleflerden alış yapanların, madeni yağ sektöründe veya başka bir sektörde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir.

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 10 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır. Bu kapsamda alış yapanların tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya başka sektörlerde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir.

Ayrıca, Tebliğin 4.1. Bölümünde yapılan düzenleme uyarınca zorunluluk kapsamında olsun veya olmasın, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler birbirlerinden aldıkları mallar ve birbirlerine ifa ettikleri hizmetler için 1/9/2013 tarihinden itibaren sadece elektronik fatura gönderip alacaklardır.

Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler, uygulamaya kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.

Görüldüğü üzere tebliğ son derece açık. sirküler ekinde yer alan AOÇ, Carrefour, KİPA, Cocacola A.Ş., Migros A.Ş. Shell, OPET v.b yerlerden 1 TL dahi mal alımı yapmışsanız ve 2011 yıllarında ilgili cirolara sahipseniz elektronik fatura ve elektronik deftere tabisinizdir

 

. Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura  uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt  ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

 

Bu sebeple bu konduaki görüşümüz ilgili yıllardaki listeler için gerekli ciroları yakalamışsanız elektronik fatura ve elektronik fatura ve deftere geçerek risk almamanız yönündedir

 

Ancak; 01/09/2013 tarihine kadar uygulamaya yönelik maliye bakanlığı sirküler ve tebliğlerini takip etmemiz ve buna göre acele etmeden karar vermeyi düşünmekteyiz

 

 

Bilgilerinize Saygılarımızla

 

                                                                                             

YMM                                                                                                            SMMM

İbrahim KILINÇ                                                                                          Yusuf AYIRKAN

Sorulu Ort. Baş.Dent.                                                                                                                                 Denetçi