E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

01/01/2014 tarihinden itibaran faturalarda bulunması gerekenler

 

 6102 sayılı türk ticaret kanunun 39. maddesinin ikinci fıkrasıdna belirtildiği üzere  

 
tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde aşağıdaki bilgilerin de yer alması zorunluluğu getirilmiştir.
 
 
- Sicil numarası,
 
- Ticaret unvanı,
 
- İşletmesinin merkezi,
 
- Tescil edilen internet sitesinin adresi (Sadece bağımsız denetime tabi olup, internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi olanlar için).
 
Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre, faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
 
1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;
 
2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;
 
3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;
 
4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;
 
5. (3239 sayılı Kanunun 19′uncu maddesiyle değişen bent) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası.
 
Özetle:
yukarıdaki açıklamlara göre 01/01/2014 tarihi itibari ile faturalara ticaret sicil numarası yazmak gerekecektir ayrıca bağımsız denetime tabi firmalar ise internet adreslerini belirtmek zorundadırlar
 
 
Hitaş Ymm Ltd Şti.