E-mail: Şifre :
Mevzuat

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Olarak Yapılan Düzenlemelere İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.

 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı  Kanunun geçici 3 üncü maddesiyle 13/11/2008 tarihli ve 5811 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin olarak yapılan düzenlemelere ilişkin Tebliğ Taslağı hazırlanmış ve ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.


Kategori: Mevzuat Haberleri

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111Sayılı Kanun Rehberi Yayınlandı.

Pişmanlıkla beyan, inceleme aşamasındaki işlemler, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımı  konu hakkında soru ve cevaplara yer verilmiştir.


Kategori: Mevzuat Haberleri

İndirime Tabi İşlemlerde KDV İadesi Uygulamasına İlişkin KDV Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

 Başkanlığımızca hazırlanan Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağında; 3065 sayılı KDV Kanununun 29/2 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, iade taleplerine uygulanmak üzere, indirimli orana tabi işlemler kapsamında yapılacak iadelere ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.


Kategori: Mevzuat Haberleri

5510 4a Kapsamındaki Sigortalı Çalıştıran İşverenin Borçlarının Yapılandırılmasına Dair Başvuru Formu Yayınlandı.

 5510 4a Kapsamındaki Sigortalı Çalıştıran İşverenin Borçlarının Yapılandırılmasına Dair Başvuru Formu Yayınlandı.


Kategori: Mevzuat Haberleri

6111 Sayılı Kanununun Uygulamasına Yönelik Başvuru Formları

 6111 Sayılı Kanununun Uygulamasına Yönelik Başvuru Formları


Kategori: Mevzuat Haberleri