E-mail: Şifre :

Denetim Hizmetleri

 

 

İş Ortağımız ile birlikte Denetim Hizmetlerimiz;

Sermaye Piyasasında,  Enerji , Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde, Bankacılık

Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından Bankalarda ve Özel Finans Kurumlarında

bağımsız dış denetim yapmak.

Verilen Diğer Hizmetler: 

 *Uluslararası Finansal Raporlama Standatları (UFRS),

*Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatı,

*Türk Vergi Usul Kanunları,

*US GAAP ve diğer ülke standartları

çerçevesinde mali tabloların denetimlerinin yapılması,

 

 *T.C. Merkez Bankası Mevzuatı uyarınca banka denetimlerinin yapılması,

 *Mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak yabancı para birimine çevrilmesi,

 *Şirket değerinin tespiti raporu,

*İç Denetim yapılması  ve kurum için raporlar hazırlanması, 

*Özel amaçlı denetimlerin yapılması, 

*İç denetim kurulması.