E-mail: Şifre :

Stoklar Çalışma Kagıdı

 

…….. A.Ş ‘NİN    STOKLARI İLE DEPOLERINDA YAPILAN SAYIMLARA İLİŞKİN ÇALIŞMA KAGIDI

 

1-Sayım için bir plan yapılmış mı  ?

Görüşmelerimizde Öteden beri Sayım için önceden  özel bir planlama yapılmadığı ifade edilmiştir.

Sayım öncesi  mali ve idari işler müdüründen  kayden elde olan ürünlerin isim listesi alınarak yerinde fiili sayımı yapılarak  elle yazılması talep edilmiştir.

Sayım esnasında bu kurala tam uyulmadığı görülmüştür.

Öteden beri yapılan Miktarı bilinen liste(kaydi Liste) alınarak sayım yapılmıştır.

 

2-Sayımın nasıl yapılacağına dair yazılı bir kural var mı?

3-Eğitim çalışması yapılmış mı?

4-Sayıma katılanların elinde yazılı talimatlar var mı?

5-Kaydi Sayım sonuçları YTL bazında alınıp ,sayımda  TL bazında en yüksek değerli emtiaların sayımı tekrarlandı mı  ?

6-Sayım sırasında tüm mal giriş ve çıkışının  durdurulması kuralına uyuldu mu ?

7-Bilgisayar maliyetinden hareketle maliyetin %90 yutan kalemleri sıralayınız.?

-Bu kalemlerin faturası ayrı ayrı klase edilmiş mi? 

Stok listesi alınabiliyor mu ?

-Stok Grupları imalat akışına uygun depolanmış mı?

-İmalat Var ise Maliyet muhasebesi var mı?

-Depo giriş ve çıkışında form düzenlenmiş mi? 

-Standart Maliyet  uygulanıyor ise sarf formu var mı ?

-Sipariş maliyeti formu var mı?

-Üretimde kullanılan ve İthal edilen malların aktife girene kadar  oluşan kur farkları maliyete eklenmiş midir ?

 

8.620 Satışların maliyeti hesabı 600  ve 601 hesaplar paralelinde sınıflandırılmış mıdır ?

9.Firma hangi envanter yöntemini kullanmaktadır ?

.......   Sürekli  envanter          x 

      .......   Fiili  envanter

 

10.Gider yerlerinde oluşan maliyetlere ilişkin tabloları inceleyerek satılan mamul maliyetinin doğruluğunu kontrol ediniz. Söz konusu tabloları form ekine koyunuz. 

11.620 Satışların maliyeti hesabı  “152-MAMULLER” hesabı dışında başka bir hesaptan maliyet aktarılmış mıdır ?

12.Sürekli envanter uygulayan işletmelerde alış ve satış iadelerinin muhasebeleştirilmesi hakkında bilgi veriniz.

13.621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti 600 ve 601 hesaplar paralelinde sınıflandırılmış mıdır ?

14.Ticari malların alımında ödenen alış nakliyeleri maliyete alınmış mıdır ?