E-mail: Şifre :

Araç Tescil İşlemleri

 

Aktife kayıtlı taşıtların kayıtlardan çıkartılması veya kayıtlara Alınması fatura ile mi yapılacak? yoksa noter satışına göre mi yapılacak?

Sorunuzun cevabı aşağıda yer almıştır.

Selamlar

 İbrahim KILINÇ

YMM

 Mülkiyetin alıcıya geçmesi için trafik siciline tescili zorunlu bir işlem değildir.

Gereklidir zira , tescil kurucu ( ihdasi ) değil açıklayıcı ( izhari ) bir idari işlemdir.

                                      A-Araç yeni alınıyor ise fatura  ve ÖTV ödemesi ile mülkiyet el değiştirir.

                                       B-İkinci el alınıyor ise;

                                           a-Şirketten alınıyor ise hem noter satış senedi ve hem de fatura düzenlenecektir.

                                           b-Gerçek kişiden alınıyor ise noter satışı gerekli ve yeterlidir.

Fatura 31.12.2010 günü düzenlendiğini varsayalım.

Teslim noter satışı 2011 yapıldı ise mülkiyet hakkı 2.elde hem noter ve hemde fatura ile birlikte olduğundan

düzenlenen fatura işlemleri gelecek dönemi ilgilendirecektir.

Faturanın düzenlenmesi yeni araçlarda teslim edildiği anlamını taşır.

 1-  FATURALI ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER
YENİ KAYIT (FATURALI)

Fatura
Uygunluk Belgesi
Zorunlu mali mesuliyet sigortası
ÖTV ödeme belgesi aslı
Vatandaşlık numarası

NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b)İmza sirküleri ibraz edilecektir

2-DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER
DEVİR

Noter Satış senedi
Vergi İlişik Kesme Belgesi
Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
Vatandaşlık numarası
Yeni Tescil Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
NOT:Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.