E-mail: Şifre :

RASYOLAR

 

 

 

Toplam Giderin (740 + 770)  Net Satışlar İçindeki Payı

 

91%

13.478.056,00

2.310.940,00

 

 Hizmet Üretim Maliyetinin (740) Net Satışlar İçindeki Payı

 

78%

13.478.056,00

17.274.783,00

 

 Genel Yönetim Giderinin  Net Satışlara Oranı

 

13%

2.310.940,00

17.274.783,00

 

 Genel Yönetim Giderinin, Hizmet Üretim Maliyetine Oranı

 

17%

2.310.940,00

17.274.783,00

 

Brüt Faaliyet Karının Net Satışlara Oranı

 

8%

1.434.046,00

17.274.783,00

 

Vergi Sonrası Karın Net Satışlara Oranı

 

7,3%

1.267.184,00

17.274.783,00

 

Ödenecek Borçların (Ücret,Vergiler,Bütün Borçlar)Alacaklara Oranı

 

50%

(Hazır Değerler Hariç Sadece Alacaklar Baz Alındı)

 

 

Alacak Devir Hızı ( Alacakların Ortalama Tahsilat Süresi-Gün)

 

39

Avans Mahiyetindeki Tahsilatlar Dahil Edilmemiştir.

 

 

17.274.783/1.857.614=9,3 ; 360/9,3= 39 Gün