E-mail: Şifre :

Hisse Senedi İlmühaberine Dair Yönetim Kurulu Karar Örneği

 

 
KARAR ÖRNEĞİ
 
YÖNETİM KURULU KARARI
 
 
KARAR TARİHİ                             :
KARAR SAYISI                              :
TOPLANTIYA KATILANLAR      :
 
GÜNDEM                                         :Nama yazılı hisse senedi özelliğini ihtiva edecek şekilde ortaklara Hisse Senedi Geçici İlmühaberi Verilmesi.
 
                                                           Gündem gereği toplanan yönetim kurulu aşağıda kararları almıştır;
 
                                                           1-Şirket hisselerini temsil eden ve çıkarılacak nama yazılı hisse senedi ile değiştirilmek üzere, nama yazılı hisse
senedi özelliğini ihtiva edecek şekilde ortaklara “Hisse Senedi Geçici İlmühaberi” Verilmesine,
 
                                                           2-İlmühaberlerde aşağıdaki hususlara yer verilmesine;
            -Anonim ortaklığın unvanı                 :
            -Esas Sermaye Miktarı                       :
            -Sermaye Tescil Tarihi                       :
           
            -Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı :
            -İkametgahı                                                                                     
            -Senedin Nevi                                    :
            -Hisse Senedi Grubu                          :
            -İtibari Değeri                                    :
            -Hisse Adeti                                       :
            -Senet Karşılığı Ödenmiş Tutar         :          
            -Veriliş Tarihi                                     :
            -Önceki Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler:
 
                                           3-Verilecek Hisse Senedi Geçici İlmühaberlerinin yönetim Kurulu Başkan ve bir üyenin imzalamasına,
 
                                                           4-Kararın tescil ve ilanına gerek olmadığına,
Oy birliği ile karar Verildi.
 
 
BAŞKAN                                          ÜYE                                      ÜYE