E-mail: Şifre :

Hisse Senedi İlmühaberi

 

ANONİM ŞİRKETİ
 
HİSSE SENEDİ İLMÜHABERİ
 

Düzenleme Tarihi
Seri No
Sıra No
/        /
 
 

 

ŞİRKETİN
 
 
A.Ş Toplam Nominal Sermaye
 
 
A.Ş Toplam Pay Adedi
 
 
Bir Hissenin Nominal Değeri
 
 
A.Ş Sermaye Tescil Tarihi
 
 

                                                                                                         
ORTAĞIN :

Adı Soyadı
 
 
Vergi Kimlik Numarası
 
 
İkametgah Adresi
 
 
Hisse Senedi Grubu
 
 
Hisse Adedi
 
 
Senet Karşılığı Ödenmiş Tutar
 
 
İtibari Değer (Nominal Sermayesi)
 
 
Veriliş Tarihi  
 
 
Önceki Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
 
 

            İşbu geçici hisse senedi ilmühaberi, yukarıda bedeli ve toplam tutarı belirtilen hisse senetleri yerine kaim olmak üzere verilmiş olup, basıldığında
asıl hisse senetleri ile değiştirilecektir.
            Bu ilmühaberin muhteviyatında değişiklik gerektiğinde, yenisi düzenlenerek verilecektir.
 

Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkan Yrd.
Yönetim Kurulu
Üyesi