E-mail: Şifre :
Pratik Bilgiler 2017

2017 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI.

 

 27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 2017 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri, aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

 

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 

 

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 

 1300 cm³ ve aşağısı

646,00

450,00

252,00

191,00

68,00

 

 1301 - 1600 cm³ e kadar

1.035,00

776,00

450,00

318,00

122,00

 

 1601 - 1800 cm³ e kadar

1.827,00

1.428,00

841,00

513,00

199,00

 

 1801 - 2000 cm³ e kadar

2.878,00

2.217,00

1.303,00

776,00

306,00

 

 2001 - 2500 cm³ e kadar

4.317,00

3.134,00

1.958,00

1.170,00

463,00

 

 2501 - 3000 cm³ e kadar

6.019,00

5.236,00

3.271,00

1.760,00

646,00

 

 3001 - 3500 cm³ e kadar

9.166,00

8.247,00

4.968,00

2.480,00

910,00

 

 3501 - 4000 cm³ e kadar

14.411,00

12.444,00

7.329,00

3.271,00

1.303,00

 

 4001 cm³ ve yukarısı

23.586,00

17.687,00

10.475,00

4.708,00

1.827,00

 

 2-Motosikletler 

 

   100 -   250 cm³ e kadar

122,00

92,00

68,00

43,00

17,00

 

   251 -   650 cm³ e kadar

252,00

191,00

122,00

68,00

43,00

 

   651 -  1200 cm³ e kadar

646,00

385,00

191,00

122,00

68,00

 

  1201 cm³ ve yukarısı

1.565,00

1.035,00

646,00

513,00

252,00

 

 

 

 

 

 

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

 

 

Azami Toplam Ağırlık

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 

 1) Minibüs

776,00

513,00

252,00

 

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

 

  1900 cm³ ve aşağısı

1.035,00

646,00

385,00

 

  1901 cm³ ve yukarısı

1.565,00

1.035,00

646,00

 

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

 

  25 kişiye kadar

1.958,00

1.170,00

513,00

 

  26 - 35  kişiye kadar

2.348,00

1.958,00

776,00

 

  36 - 45  kişiye kadar

2.613,00

2.217,00

1.035,00

 

  46 kişi ve yukarısı 

3.134,00

2.613,00

1.565,00

 

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

 

   1.500 kg'a kadar

697,00

463,00

228,00

 

   1.501 -   3.500  kg'a kadar

1.408,00

817,00

463,00

 

   3.501 -   5.000  kg'a kadar

2.115,00

1.760,00

697,00

 

   5.001 - 10.000  kg'a kadar

2.348,00

1.995,00

936,00

 

   10.001 - 20.000  kg'a kadar

2.821,00

2.348,00

1.408,00

 

   20.001 kg ve yukarısı

3.529,00

2.821,00

1.640,00

 

 C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler

   1.150 kg'a kadar

13.099,00

10.475,00

7.855,00

6.282,00

   1.151 -   1.800 kg'a kadar

19.653,00

15.718,00

11.789,00

9.430,00

   1.801 -   3.000 kg'a kadar

26.207,00

20.965,00

15.718,00

12.576,00

   3.001 -   5.000 kg'a kadar

32.762,00

26.207,00

19.653,00

15.718,00

   5.001 - 10.000 kg'a kadar

39.316,00

31.451,00

23.586,00

18.866,00

   10.001 - 20.000 kg'a kadar

45.870,00

36.694,00

27.517,00

22.008,00

   20.001 kg ve yukarısı

52.422,00

41.934,00

31.451,00

25.160,00