E-mail: Şifre :

Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ

 

 
Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste:
1- 21/12/2004 tarihli ve 25677 sayılı Resmi Gazete’de "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI, No: 27)" yayımlanmıştır.)
 
Seri: XI, No: 25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ", 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin24 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, ilgililer tarafından ihtiyaç duyulabileceği düşünüldüğünden söz konusu tebliğ web sitemizin http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=589&fn=589.pdf  adresinde muhafaza edilmektedir.